21 июля, 2024

Misyon

Eğitim verdiğimiz her kademede,

  • Milli, ailevi, etik ve insani değerleri sağlam,
  • Donanımlı bir birey olarak yeteneklerini, kazanımlarını ülkesinin ve insanlığın yararına adamış, çevreci,
  • Güçlüklerden yılmayan,
  • Kendisinin ve toplumun sağlığı ile ilgili karar ve davranışları yönlendiren, temel sağlık bilgisi konusunda birikimli ve bu birikimi nesilden nesile aktaran, iyi bir sağlık okuryazarı olan,
  • Dijital ortamda eğitim ve bilgi  alabilen, kazanımlarını gerekli ve uygun alanlarda kullanma becerisine sahip küresel vatandaşlar yetiştirmektir.
  • “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, “Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi” kararlarını ve demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, “Çocuk Koruma Politikalarını” özümseyen, bireyleri topluma kazandıran ve kazanılmış her bir birey ile toplumda ve tarihte iz bırakan,