16 июня, 2024

Пайымдауымыз

Қазақстанның білім беру саласында адам құқығын сыйлайтын заманауи мектеп ретінде пионер бола отырып, өз қызметтері мен үлесін сәндете отырып, халықаралық платформадағы беделді мекемелер арасында өз орнын қорғайтын және нығайтатын үлгілі мектеп болып табылады.